ศาลเจ้า Tsukiyomi

เพลิดเพลินกับวิวงามๆ ของซากุระจิมะ

โดย Maren Pauli   

เมื่อคุณออกจากท่าเรือ Sakurajima ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ (Tsukiyomi) จะเข้าถึงได้โดยใช้เวลาเดินไปไม่ไกลนัก คุณจะเห็นประตูโทริขนาดใหญ่จากริมถนน ที่จุดบนสุดของศาลเจ้ามีระเบียงชมวิวที่งดงามของภูเขาไฟซากุระจิมะ ศาลเจ้าซึตคิโยะมิเป็นศาลเจ้าโบราณ สร้างขึ้นเมื่อ 1300 ปีมาแล้ว แต่ได้รับการเคลื่อนย้ายจากสถานที่ดั้งเดิม เนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟในครั้งไทโชะในปี 1914

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Maren Pauli