เอกลักษณ์รูปปั้นของวัดโอยาม่าเดระ

รูปปั้นที่งดงามถูกจัดวางไว้ทุกจุดในภูเขาแห่งนี้

โดย Larry Knipfing   

ภูเขาโอยาม่าเป็นภูเขาแห่งจิตวิญญาณ ระหว่างในช่วงยุคเอโดะ มักเป็นสถานที่ที่มาจาริกแสดงบุญของผู้คนในคานากาวะและโตเกียว ที่พักที่นี่มีศาลเจ้าทุกแห่ง ที่ตัวภูเขาเองมีศาลเจ้าใหญ่ 2 ศาลเจ้าและวัด คุณจะสามารถพบรูปปั้นทางศาสนาพุทธและชินโตได้ทุกที่รอบภูเขาแห่งนี้ บางรูปปั้นอาจมีสภาพเก่าและบางรูปปั้นมีความสวยงาม ระหว่างสองข้างทางบันไดหลักที่นำไปสู่วัดจะถูกประดับด้วยรูปปั้นที่สวยงาม ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเยือนที่นี่ คือ ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ทุกพื้นที่ปกคลุมด้วยใบไม้สีสันต่างๆมากมาย

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Sucharat Suksai

Sucharat Suksai @sucharat.suksai

ต้นฉบับโดยLarry Knipfing