เที่ยวชมวัดเค็นโชะ-จิ

วัดเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในคามาคุระ

โดย Suwannee Payne   

วัดเค็นโชะ-จิ (Kenchō-ji) เป็นวัดเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในคามาคุระ ภายในอาณาเขตของวัดประกอบด้วยอาคารไม้ที่สวยงามมาก จัดเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ภายในอาคารไม้หลังนี้มีรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิม และรูปวาดมังกรบนเพดานของอาคาร ถ้าคุณมาที่วัดในช่วงกลางถึงปลายเดือนพฤษภาคม คุณก็จะได้ชมความงามของดอกโบตั๋น ที่เบ่งบานงดงามภายในในสวนของวัด

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.