เที่ยวชมวัดเค็นโชะ-จิ

วัดเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในคามาคุระ

โดย Suwannee Payne   9 มิ.ย. 2557

วัดเค็นโชะ-จิ (Kenchō-ji) เป็นวัดเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในคามาคุระ ภายในอาณาเขตของวัดประกอบด้วยอาคารไม้ที่สวยงามมาก จัดเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ภายในอาคารไม้หลังนี้มีรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิม และรูปวาดมังกรบนเพดานของอาคาร ถ้าคุณมาที่วัดในช่วงกลางถึงปลายเดือนพฤษภาคม คุณก็จะได้ชมความงามของดอกโบตั๋น ที่เบ่งบานงดงามภายในในสวนของวัด

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์