เทศกาล Kanamara Matsuri

หนึ่งในงานเทศกาลแปลกๆ ของญี่ปุ่นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

โดย Suwannee Payne   7 ม.ค. 2561
Mon
Apr 1
เวลา: Monday - Apr 1st 2019 ,  10:00am - 4:30pm

ประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่ถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณมากมาย มีพิธีการและเทศกาลทางศาสนาต่างๆ ทั้งในพุทธศาสนาและลัทธิชินโต รวมทั้งงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเช่น เทศกาลดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลหิมะในฤดูหนาว เทศกาลโคมไฟในฤดูร้อน เป็นต้น แต่ญี่ปุ่นก็ยังมีงานเทศกาลที่แปลก แวกแนว เป็นเอกลักษณ์ และหาชมได้ยากอีกมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ 'คะนะมะระ มัตซึตริ' (Kanamara Matsuri) หรืองานเทศกาลคะนะมะระ

ศาลเจ้าคะนะมะระ ในเมืองคะวะสะกิ (Kawasaki) จังหวัดคะนะกะวะ (Kanagawa) ได้จัดให้มีเทศกาลคะนะมะระขึ้นทุกปี ในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน ในงานจะมีพิธีแห่ลึงค์บนศาลเจ้าเคลื่อนที่ทั้งหมดสามศาล เป็นพิธีแห่ของลัทธิชินโต เพื่อขอพรแด่เทพเจ้าให้มีภาวะเจริญพันธุ์ที่อุดมสมบูร์ การคลอดลูกได้ง่าย และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย นอกจากขบวนแห่แล้วยังแผงขายอาหารและสินค้าต่างๆ ที่เป็นรูปลึงค์!

โพสต์โดย Suwannee Payne
7 ม.ค. 2561

แสดงความคิดเห็น