เดินเล่นที่วัดยะกุโอะจิ คามาคุระ

สัมผัสกับความงามของวัดและความสงบล้ำลึก

โดย Suwannee Payne   2 มิ.ย. 2557

ในระหว่างที่ฉันเดินชมคามาคุระ (Kamakura) ฉันเดินผ่านวัดยะกุโอะจิ (Yakuoji) วัดเล็กที่ตั้งอยู่ตรงเชิงเขาระหว่างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย บริเวณภายในวัดนอกจากอาคารเล็กๆ สองสามหลังแล้ว ด้านหลังที่ต้องปีนบันไดสูงชันขึ้นไป เป็นที่ตั้งของสุสานและถ้ำเล็กๆที่มีพระพุทธรูป ภายในวัดสงบเงียบ ฉันได้สัมผัสกับความงามของวัดและธรรมชาติตามลำพัง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.