เดินเล่นที่วัดยะกุโอะจิ คามาคุระ

สัมผัสกับความงามของวัดและความสงบล้ำลึก

โดย Suwannee Payne   2 มิ.ย. 2557

ในระหว่างที่ฉันเดินชมคามาคุระ (Kamakura) ฉันเดินผ่านวัดยะกุโอะจิ (Yakuoji) วัดเล็กที่ตั้งอยู่ตรงเชิงเขาระหว่างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย บริเวณภายในวัดนอกจากอาคารเล็กๆ สองสามหลังแล้ว ด้านหลังที่ต้องปีนบันไดสูงชันขึ้นไป เป็นที่ตั้งของสุสานและถ้ำเล็กๆที่มีพระพุทธรูป ภายในวัดสงบเงียบ ฉันได้สัมผัสกับความงามของวัดและธรรมชาติตามลำพัง

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์