เดินชมโยโกฮะมะไชน่าทาวน์

ในวันสายฝนพรำ

โดย Suwannee Payne   

โยโกฮะมะ ไชน่าทาวน์ หรือ โยโกฮะมะ ชุคะไก (Yokohama Chūkagai) เป็นไชน่าทาวน์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 150 ปี และจัดได้ว่าเป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังจากเดินผ่านประตูจีนเข้าไปแล้ว คุณจะพบกับตรอกซอกซอยเล็กๆ มากมาย ที่จุเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร แผงขายขนมของทานเล่นต่างๆ ที่โดดเด่นคงต้องเป็นมันจุ (manju) ซาลาเปาขนาดไซด์ยักษ์ ที่มีไส้นานาชนิดให้เลือก เกี้ยวซ่า ราเม็ง ติมซำ และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนร้านค้านั้นจะมีตั้งแต่เป็นร้านเล็กขายของสารพัดอย่าง ไปจนถึงร้านขนาดใหญ่เช่น ร้านโยโกฮะมะ ไดเซะไก มาร์เก็ต (Yokohama Daisekai Market) ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ตั้งแต่ ใบชา ขนมนมเนย ไปจนถึงของที่ระลึกต่างๆ ในวันที่สายฝนพร่างพรม ไชน่าทาวน์แห่งนี้ก็ยังคึกคัก เต็มไปด้วยผู้คน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.