ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ จินจา

ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์บนเกาะเอะโนะชิมะ

โดย Suwannee Payne   12 พ.ค. 2558

ศาลเจ้าบนเกาะเอะโนะชิมะ (Enoshima) เกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากคามาคุระ (Kamakura) ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ จินจา ประกอบไปด้วยศาลเจ้าเล็กๆ 3 ศาลเจ้าคือ ศาลเจ้าเฮะซึตโนะมิยะ (Hetsunomiya) ศาลเจ้านะคะซึตโนะมิยะ (Nakatsunomiya) และศาลเจ้าโอะคุซึตโนะมิยะ (Okutsunomiya) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทพธิดา สามพี่น้อง และเทพเจ้า Hadaka Benten เทพเจ้าแห่งดนตรี

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.