ศาลเจ้าซึรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ (Tsurugaoka Hachimangū)

ศาลเจ้าใหญ่ ใจกลางคามาคุระ

เมืองคามาคุระ (Kamakura) ได้ชื่อเสียงโด่งดังมาจากการเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปไดบุตซึต หรือหลวงพ่อโตแห่งวัด (Kotokuin) แต่คามาคุระยังมีวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความงาม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมาย จนได้ชื่อว่าเป็น 'เมืองแห่งวัดและศาลเจ้า' และศาลเจ้าที่โดดเด่นจัดอยู่ในสถานที่ต้องห้ามพลาดหากมาเยือนคามาคุระก็คือ ศาลเจ้าซึรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ (Tsurugaoka Hachimangū)

ศาลเจ้าซึรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีคามาคุระ เป็นศาลเจ้าที่มีบริเวณกว้างใหญ่ ภายในประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ และศาลเจ้าย่อยอีกมากมาย เช่นศาลเจ้าอินะริ (Inari ) ศาลเจ้าชิระฮะตะ (Shirahata) และยังมีพิพิธภัณฑ์อีกสองแห่งคือ พิพิธภัณฑ์ Kamakura Museum of National Treasures และพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ prefectural Museum of Modern Art

นอกจากนั้นภายในบริเวณของศาลเจ้ายังมีสระน้ำกว้างใหญ่อยู่สองสระ ในช่วงฤดูร้อนสระทั้งสองมีดอกบัวญี่ปุ่นออกดอกให้ผู้มาเยือนได้ชมกันเต็มสระ และถ้าคุณมาที่คามาคุระในระหว่างเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม และระหว่างกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อย่าพลาดชมสวนดอกโบตั๋นในบริเวณศาลเจ้า สวนดอกโบตั๋นที่ศาลเจ้าซึรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุนี้ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 800 ของศาลเจ้า ภายในสวนรวบรวมโบตั๋นไว้ถึง 2000 ต้น และมีสายพันธ์แตกต่างกันถึง 200 สายพันธ์ โบตั๋นของที่ศาลเจ้าซึรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ จะมีอยู่สองชนิดใหญ่ๆ คือ โบตั๋นฤดูหนาวซึ่งจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม และ โบตั๋นฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะออกดอกระหว่างกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.