วัด Chatodera ที่ Oyama

วัดเล็กๆที่น่าสนใจบนเนินเขา Oyama

โดย Larry Knipfing   

คนที่มาเที่ยวเขา Oyama มักมานั่งรถเคเบิ้ลหรือเดินเล่นบนทางเดินที่พาขึ้นเขาไปวัด Oyama Dera หรือศาลเจ้า Afuri Jinja แต่จริงๆแล้วมีอะไรให้ชมอีกเยอะในบริเวณนี้ รวมถึงวัดเล็กๆที่อยู่นอกเล่นทางออกมาหน่อยที่ชื่อ Chato-dera (หรือ Sato-dera) ในวัดนี้พิธีสวดมนต์ชงชาจะถูกจัดขึ้น 101 วันหลังมีคนเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพุทธมากมายในพื้นที่วัดและถนนและเส้นทางเดินที่นำมาสู่วัด บางรูปปั้นมีสัญลักษณ์พิเศษลาย (ki) เพื่อบ่งบอกว่ารูปปั้นนั้นถูกปั้นขึ้นโดยนักบวชนิรนาม

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Somrak Bhakdisuparit

Somrak Bhakdisuparit @somrak.bhakdisuparit

I am a restless soul that likes to globe trot in hope of expanding my self growth in every possible directions. I like exploring new places or exploring new angles of familiar places. There is always something fresh to see, which will rejuvenate your soul. Japan is one of the unique places with such rich culture, natural beauty, and advanced modernity. You feel peaceful, but at the same time, excited by the surrounding in Japan. I want to encourage everyone to travel with not just wide open eyes, but also, wide open mind. There's no better place to start than Japan. Pack your bags and explore, don't just hit the tourist spots but find some time to go out of the beaten path. You may get lost a little, but you will definitely gain valuable experiences that is worth it in the end ; )

ต้นฉบับโดยLarry Knipfing