น้ำตกฟุคิวะเระ

น้ำสาดสัดจากสองฝั่งแม่น้ำ

โดย Masato Kitamura   

ฟุคิวะเระ-โนะ-ทะคิ (Fukiware-no-taki) หรือ น้ำตกฟุคิวะริ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงในนุมะตะ-ชิ จังหวัดกุมมะ น้ำตกแห่งนี้มีความสูง 7 เมตร และกว้าง 30 เมตร นอกจากนี้ยังมีก้อนหินที่มีรูปร่างแปลกและน่าสนใจอยู่มากมายในโกรกธารคะทะชินะ ซึ่งมีความยาว 1.5 กิโลเมตร พื้นแม่น้ำเป็นหินแกรนิต แต่หินบริเวณน้ำตกนั้นอ่อนกว่ามาก เมื่อถูกน้ำกัดเซาะอย่างต่อเนื่องมาหลายพันปี จากรอยแตกเล็กๆ ก็กว้างขึ้น่ ชื่อภาษาญี่ปุ่น ฟุคิวะเระ-โนะ-ทะคิ (Fukiware-no-taki) สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์นี้

การเข้าถึงน้ำตกฟุคิวะริ จากกรุงโตเกียว ขับรถไปบนทางด่วน Kanetsu National Expressway จนถึงทางแยก Numata Interchange จากนั้นก็เลี้ยวเข้าสู่ถนนสาย 120 ที่มุ่งหน้าสู่เมืองนิกโกะ หรือโอะเซะ ขับไปประมาณ 30 นาที คุณจะพบกับทางเข้าน้ำตกบนถนนสายนี้

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Masato Kitamura