ชมเมืองเก่าที่งดงามของทะคะยะมะ

ท่ามกลางสายลมหนาวของเดือนมีนาคม

โดย Suwannee Payne   9 มิ.ย. 2558

ทะคะยะมะ (Takayama) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคกิฟุ (Kifu) เมืองเก่าของทะคะยะมะ ซึ่งมีถนน บ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตั้งแต่สมัยเอโดะ ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนบางหลังได้ถูกปรบปรุงมาเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ และที่มีอยู่กันหลายร้านคือ ร้านขายและผลิตเหล้าสาเก ในเดือนมีนาคมขณะที่โตเกียวและอีกหลายๆ เมืองของญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกันแล้ว ทะคะยะมะ ยังมีหิมะและอากาศหนาวเย็น ทำให้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สัมผัสกับปลายฤดูหนาวของญี่ปุ่น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.