ชมวิวทะเลงามๆ ของเกาะเอะโนะชิมะ

เกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากคามาคุระ

ฝั่งทะเลทางตอนใต้ของเกาะเอะโนะชิมะ (Enoshima) ในภูมิภาคคะนะกะวะ (Kanagawa) มีชื่อเรียกว่า ชิโกะกะฟุชิ (Chigogafuchi) ประกอบด้วยผืนหินกว้างและผาหินเว้าๆ แว่งๆ ชิโกะกะฟุชิสวยงดงามในทุกเวลา แต่จะงดงามเป็นพิเศษยามพระอาทิตย์ตกดิน เป็นที่น่าเสียดายในวันที่ฉันแวะไปที่เกาะเอะโนะชิมะนั้น เป็นวันที่สภาพอากาศไม่ดี ท้องฟ้ามีเมฆมาก และฝนหยุดๆ ตกๆ จึงไม่ได้อยู่ชมพระอาทิตย์ตกดิน

0
0