112 กระทู้

ย่านกิออนของเกียวโต 13

ย่านกิออนของเกียวโต

Praween Nilrat

การเดินเที่ยวช่วงสั้น ๆ ในย่านกิออนที่จะได้เห็นบรรยากาศดั้งเดิมของญี่ปุ่น และการได้เข้าไปพักดื่มชาในเรือนชา ควรจะอยู่ในรายการส..

เกียวโต
สัมผัสหมู่บ้านโบราณ ชิระคะวะโกะ 10

สัมผัสหมู่บ้านโบราณ ชิระคะวะโกะ

Suwannee Payne

หมู่บ้านโบราณ ชิระคะวะโกะ (หมู่บ้านเก่าแม่น้ำขาว) ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกนั้น เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบท่ามกลางหุ..

กิฟุ
รูปปั้นจิโซแห่งวัดโซโจจิ 12

รูปปั้นจิโซแห่งวัดโซโจจิ

Praween Nilrat

สำหรับผมแล้ว สิ่งที่สวยงามที่สุด น่าเศร้าที่สุด และเป็นส่วนที่โดดเด่นของวัดโซโจจิคือ แถวของรูปปั้น จิโซ ที่มีเครื่องแต่งตัวและ..

โตเกียว