รายงาน

Wazuka เมืองแห่งชาญี่ปุ่น

Wazuka เมืองแห่งชาญี่ปุ่น

Wazuka เป็นเมืองแห่งชาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม พร้อมกับทิวทัศน์งดงามและชาญี่ปุ่นที่มาจากใจ อุตสาหกรรมของชา ที่มีความเป็นมายาวนานกว่า..

เกียวโต
ดูบทความทั้งหมด