181 กระทู้

วัดคุรามะ (Kurama-dera) แห่งเกียวโต

วัดคุรามะ (Kurama-dera) แห่งเกียวโต

Tada Ratchagit

วัดคุรามะ (Kurama Dera) ศาสนสถานแห่งพุทธศาสนาท่ามกลางขุนเขาอันสงบเงียบทางตอนเหนือของเกียวโต และเป็นหนึ่งในมรดกแห่งชาติอันล้ำค่..

เกียวโต
เทศกาลศาลเจ้าฮอกไกโด

เทศกาลศาลเจ้าฮอกไกโด

Knoma Sallee

ทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นมีความโดดเด่นในด้านภูมิประเทศ ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกิจกรรมต่างๆ แต่นักท่องเที่ยวไท..

ฮอกไกโด 1