เทศกาล Kanuma Buttuke Aki Matsuri

ขบวนแห่ เสียงกลอง และโคมไฟหลายร้อยดวง

Oct 10
Oct 11
สถานที่จัดงาน: Kanuma, Tochigi Prefecture 322-0021, Japan เวลา: Oct 10th - Oct 11th 2019 ,  12:00am - 12:00am

เทศกาลคะนุมะ บุตทุเกะ อะกิ มัตซึตริ (Kanuma Buttuke Aki Matsuri) เป็นงานเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นในเมืองคะนุมะ จังหวัดโทะชิกิ และจัดว่าเป็นงานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคมเป็นระยะเวลาสอง เพื่อรำลึกถึงความตรากตรำเหนื่อยยากในอดีต และเป็นการขอพรสำหรับความสันติสุข และการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลดี

ในงานจะมีการแห่ยะไท รถเข็นขายอาหารแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะใช้เข็นขายราเม็งหรืออาหารอื่นๆ ยะไทแปลตรงตัวว่า "แผงขายอาหาร" และศาลเจ้าเคลื่อนที่มิโคะชิ (mikoshi ) ที่ตกแต่งประดับประดากันอย่างงดงาม พร้อมโคมไฟอีกหลายร้อยอัน นอกจากนี้ยังมีการประลองกลองไทโกะ ที่สนุกสนานเร้าใจ งานเทศกาลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
1
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

เข้าร่วมการสนทนา

JapanTravel Guest
JapanTravel Guest หนึ่งเดือนที่แล้ว