เดินเล่นในโอไดบะ

แสงแดดอ่อนๆ สายลม และท้องฟ้าสีคราม

 โดย Tomoko Kamishima   8 มี.ค. 2560

นานนับ 150 ปี ที่ชาวโตเกียวถูกย้ายออกไปไกลจากชายฝั่งทะเล เนื่องมาจากการถมที่ในทะเล และการก่อสร้างสนามบินฮาเนดะและท่าเรือต่างๆ ชาวโตเกียวเลยถูกกักจากการเข้าถึงชายฝั่ง เราไม่สามารถดมกลิ่นทะเล และไม่สามารถเพลิดเพลินกับพื้นที่รอบๆ อ่าวโตเกียว

แต่ทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนไปในปี 2001 เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่น เทศบาลกรุงโตเกียว (และโยโกฮะมะ ชิบะ และอื่นๆ) พร้อมกับเขตมินะโตะ ได้ตัดสินใจเปิดโครงการฟื้นฟูเมืองขึ้น ซึ่งรวมถึง การฟื้นฟูอ่าวโตเกียว เป้าหมายก็คือ ปรับปรุงคุณภาพของน้ำ คุ้มครองสัตว์น้ำ และเรียกคืนพื้นที่สำหรับเพลิดเพลินกับชายฝั่งทะเลและสัตว์น้ำของชาวโตเกียว และแล้ว Odaiba Kaihinkoen (โอไดบะ มารีน ฟาร์ค) เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญนั้น

เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมือง ฉันตั้งความหวังเอาไว้ว่าน้ำทะเลรอบๆ โอไดบะ สามารถยกระดับชีวิตในเมืองของผู้คนอีกหลายชั่วอายุคน

ถ่ายภาพวีดิโอโดย Tomoko Kamishima
สมาชิก JapanTravel
แปลโดย

เข้าร่วมการสนทนา