สวนแห่งชาติโคะเคียว ไกเอ็น

พื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงโตเกียว

หากคุณเปิดแผนที่กรุงโตเกียวในกูเกิล แล้วมองหาพระราชวังอิมพีเรียลอันเป็นที่พำนักขององค์จักรพรรดิ์แห่งญี่ปุ่น ก็จะสังเกตุเห็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงรายล้อมพระราชวังอิมพีเรียล พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แห่งนี้มีชื่อว่า 'สวนแห่งชาติโคะเคียว ไกเอ็น' (Kokyo gaien National Gardens)

มีพื้นที่ประมาณ 115 เฮกตาร์ สวนแห่งชาติโคะเคียวไกเอ็นแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ สวนตรงลานด้านหน้าพระราชวังอิมพีเรียล (Garden Plaza), สวนคิทะโนะมะรุ (Kitanaomaru) ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระราชวัง และบริเวณ 12 คูน้ำ ซึ่งรายล้อมพระราชวังอิมพีเรียล พื้นที่ทั้งสามส่วนเปิดให้ประชาชนเข้าชมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949

-สวนตรงลานด้านหน้าพระราชวังอิมพีเรียลเป็นสวนที่เปิดกวัาง ประกอบด้วยสนามหญ้าเขียวขจีและต้นสนญี่ปุ่น (inus Thunbergii) กว่า 2000 ต้น มีเส้นทางเดินและม้านั่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วสวน นอกจากนี้ยังมีสวนน้ำพุวะดะคุระ (Wadakura Fountain Park) ร้านอาหาร และศาลาพัก สถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณนี้ที่สุดคือ สถานี Nijubashi-Mae

-สวนคิทะโนะมะรุ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระราชวังอิมพีเรียล ในบริเวณปราสาทเอโดะโบราณ ซึ่งในปัจจุบันคงเหลือแต่ประตูปราสาท กำแพงหิน และคูน้ำ จัดว่าเป็นสวนธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยไม้ยืนต้นนานาชนิด อาทิเช่น ต้นโอค ต้นการบูร และต้นซากุระกว่า 300 ต้น นอกจากนี้ในสวนยังมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ สระน้ำ และพิพิทธภัณฑ์สองแห่งคือ พิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิทธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งชาติ สถานี Kudanshita เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าสวนคิทะโนะมะรุมากที่สุด

-บริเวณ 12 คูน้ำและทรากกำแพงปราสาทเอโดะซึ่งรายล้อมพระราชวังอิมพีเรียลได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาติ บริเวณนี้ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม แต่คุณสามารถชมได้จากด้านนอกโดยรอบ หนึ่งใน 12 คูน้ำที่จัดว่าเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงในโตเกียว คือ ชิโดะริ-กะ- ฟุชิ (Chidori-ga-fuchi)

18
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.