งานเทศกาลยะมะยะกะ

วันเสาร์
23 มกราคม
เวลา: วันเสาร์ - 23 มกราคม 2021, 18:15 - 19:00

เป็นระยะเวลานานกว่า 250 ปี ที่ผู้คนมารวมตัวกันที่เชิงเขาวะคะคุสะ (Wakakusa) ในนารา ในวันเสาร์ที่สี่ของเดือนมกราคม เพื่อชมภูเขาถูกไฟไหม้ งานเทศกาลยะมะยะกะ ซึ่งแปลว่า "ภูเขาเพลิง" นี้กล่าวกันว่ามีที่มาจากการขัดแย้งกันของวัดโทะไดจิ และวัดโคะฟุคุจิ ในปี 1760 จากการขัดแย้งนั้นได้กลายมาเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน

เมืองนาราได้เก็บรักษาธรรมเนียมประเพณีนี้อย่างเหนียวแน่น มีเฉพาะในบางปีที่ไม่ได้จัดงาน เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมในการจุดไฟเผาหญ้าบนภูเขาเท่านั้น หากคุณวางแผนไปชมเทศกาลภูเขาเพลิงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ควรจะไปถึงที่นั่นแต่เช้า และเดินชมสถานที่โบราณของนาราเช่นวัดโทะไดจิ ก่อนเวลาเทศกาล

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยJapan Travel

แสดงความคิดเห็น