งานเทศกาลคะวะซุ ซากุระ

ชมดอกซากุระพันธ์บานเร็วบนคาบสมุทธอิซุ

กลาง กุมภาพันธ์
กลาง มีนาคม
เวลา: กลาง กุมภาพันธ์ - กลาง มีนาคม 2022
หมายเหตุ: วันที่จัดงานยังไม่ได้รับการยืนยัน เพจนี้จะอัพเดทอีกครั้งเมื่อวันที่จัดงานอย่างเป็นทางการประกาศจากผู้จัดงาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการของกิจกรรมนี้

ด้วยต้นซากุระกว่า 8000 ต้น ที่ส่วนใหญ่จะขึ้นเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคะวะซุ (Kawazu) ทำให้งานเทศกาลคะวะซุ ซากุระ หรือ คะวะซุ ซากุระ มัตซึตริ (Kawazu-zakura Marsuri) เป็นหนื่งในสถานที่ฮานามิหรือชมดอกซากุระพันธ์บานเร็ว ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนคาบสมุทธอิซุ (Izu) เมืองคะวะซุและดอกซากุระดึงดูดนักท่องเที่ยวถึงสองล้านคนต่อปี ในช่วงเวลาระหว่างกลางเดือนกุมพาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม

จากข้อมูลของชนถิ่นคะวะซุ ต้นซากุระพันธ์บานเร็วต้นแรกถูกค้นพบในศตวรรษที่ 19 ตั้งแต่นั้นมาชนถิ่นคะวะซุได้ร่วมมือกันปลูกซากุระพันธ์นี้ไปทั่วเมืองและริมฝั่งแม่น้ำ

อ่านข้อมูลรายละเอียดได้ที่

Kawazu Sakura Festival – Official Brochure (PDF)

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

29
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

แสดงความคิดเห็น