งานเทศกาลคะวะซุ ซากุระ

ชมดอกซากุระพันธ์บานเร็วบนคาบสมุทธอิซุ

Mid Feb
Mid Mar
เวลา: Mid Feb - Mid Mar 2021
Notice: The dates for this event are not yet confirmed. This page will be updated once the official date(s) are announced by the event organizers. Please check the official event site for the latest info.

ด้วยต้นซากุระกว่า 8000 ต้น ที่ส่วนใหญ่จะขึ้นเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคะวะซุ (Kawazu) ทำให้งานเทศกาลคะวะซุ ซากุระ หรือ คะวะซุ ซากุระ มัตซึตริ (Kawazu-zakura Marsuri) เป็นหนื่งในสถานที่ฮานามิหรือชมดอกซากุระพันธ์บานเร็ว ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนคาบสมุทธอิซุ (Izu) เมืองคะวะซุและดอกซากุระดึงดูดนักท่องเที่ยวถึงสองล้านคนต่อปี ในช่วงเวลาระหว่างกลางเดือนกุมพาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม

จากข้อมูลของชนถิ่นคะวะซุ ต้นซากุระพันธ์บานเร็วต้นแรกถูกค้นพบในศตวรรษที่ 19 ตั้งแต่นั้นมาชนถิ่นคะวะซุได้ร่วมมือกันปลูกซากุระพันธ์นี้ไปทั่วเมืองและริมฝั่งแม่น้ำ

อ่านข้อมูลรายละเอียดได้ที่

Kawazu Sakura Festival – Official Brochure (PDF)

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

29
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

แสดงความคิดเห็น