เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงแห่งทะคะยะมะ

ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่สีสันสดใสและโคมไฟไฟนับพัน

โดย Suwannee Payne   

ทะคะยะมะ (Takayama) เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ในภูมิภาคฮิดะ (Hida) ของจังหวัดงิฟุ (Gifu) ย่านเมืองเก่าของทะคะยะมะนั้นเรืองชื่อในเรื่องความงาม ถนนหนทาง อาคารต่างๆ รวมถึงโรงกลั่นเหล้าสาเก ร้านค้า และบ้านที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะนั้นได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

นอกจากความงามของเมืองเก่า ทะคะยะมะยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องงานเทศกาล งานเทศกาลประจำปีซึ่งจัดขึ้นปีละสองครั้งคือ เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ จัดขึ้นในวันที่ 14-15 ของเดือนเมษายน และเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-10 ตุลาคม ทั้งสองงานมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือจะมีขบวนแห่ยะไท (Yatai), ขบวนแห่มิโคะชิ (Mikoshi) หรือศาลเจ้าเคลื่อนที่ และการจุดโคมไฟนับพันดวง