category image

การเดินทาง

11 กระทู้
รถไฟ Holiday Rapid View Yamanashi 9

รถไฟ Holiday Rapid View Yamanashi

Suwannee Payne

รถไฟสองชั้น Holiday Rapid View Yamanashi เป็นรถไฟที่จะนำคุณจากชินจุกุไปสู่พื้นที่ยะมะนะชิ

โตเกียว
Tokyo Train Tunes ตอน 2 - สุกะโมะ

Tokyo Train Tunes ตอน 2 - สุกะโมะ

Suwannee Payne

รู้จักกันว่าเป็นฮาราจุกุสำหรับปู่ย่าตายาย ละแวกสุกะโมะที่มีเสน่ห์นี้เรืองชื่อในด้านเสื้อผ้าที่มีสีเฉพาะของที่นี้ สีอะไร ใครรู้..

โตเกียว
เดินทางแบบคลาสสิกกับรถไฟปาลิโอ้ 13

เดินทางแบบคลาสสิกกับรถไฟปาลิโอ้

Jakkrit Ball

ถ้าคุณกำลังหาวิธีชมวิวสวย ๆ แบบคลาสสิก ก็ต้องนี่เลย รถไฟปาลิโอ้ คุณสามารถเริ่มเดินทางจากสถานีไหนก็ได้ระหว่างสถานีคุมางายะกับสถ..

ไซตามะ