443 กระทู้

วัดโทไดจิ เมืองนารา

วัดโทไดจิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงเมืองนารา วัดพุทธไม้เก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปี ที่เป็นที่ประดิษฐานของพระใหญ่เมืองนารา ต้นแบบพระใหญ่ไดบุตสึแห่งเมืองคามาคุระ 

Church of the Light

Ibaraki Kasugaoka Church (茨木春日丘教会) หรือ Church of the Light หนึ่งในสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยทาดาโอะ อันโด (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นผู้โด่งดังก้องโลก