category image

กิจกรรม

3 กระทู้
1 วันกับคานาซาวา

1 วันกับคานาซาวา

Nantanat Chailanggar

คานาซาวา เมืองเล็กๆ เลียบชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น ผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมและความงดงามทางธรรมชาติที่ถูกสรรสร้างอย่างลงตัว

อิชิคาวะ
พื้นที่รอบๆ นะนะโอะ 7

พื้นที่รอบๆ นะนะโอะ

Suwannee Payne

พื้นที่บริเวณอ่าวนะนะโอะ (Nanao) มีทัศนียภาพที่งดงามมาก ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าไปใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไปออกกำลังโดยการปั่นจักรยาน หร..

อิชิคาวะ
Anamizu สวรรค์ของคนรักปลา

Anamizu สวรรค์ของคนรักปลา

Sathita Salabsang

สัมผัสบรรยากาศชนบทอันแสนเรียบง่าย ของชาว Anamizu และวิถีชีวิตของชาวประมงแถบนี้ ไปดูการจับปลาด้วยมือเปล่า แล้วการทานปลาดิบของคุ..

อิชิคาวะ