รายงาน

1 วันกับคานาซาวา

1 วันกับคานาซาวา

คานาซาวา เมืองเล็กๆ เลียบชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น ผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมและความงดงามทางธรรมชาติที่ถูกสรรสร้างอย่างลงตัว

อิชิคาวะ
ดูบทความทั้งหมด