Found: 9 results

ร้านอาหาร Heianraku

อิ่มอร่อยกับอาหารจีน ญี่ปุ่น และมังสาวิรัติที่ร้านเฮะอิอันระคุ ร้านเล็กๆ ที่แสนสบายในทะคะยะมะ

“ชาโฮเด็น” ของโตเกียว โอซากิ

ชาโฮเด็น (謝朋殿) เป็นร้านอาหารจีนของเซี่ยงไฮ้และกวางตุ้งซึ่งเตรียมส่วนประกอบในการปรุงอาหารจากท้องถิ่นต่างๆในญี่ปุ่น แนวคิดของร้าน คือ เมนูอาหารจีนซึ่งเข้ากับฤดูกาลทั้งสี่ของญี่ปุ่น เช่นเดียวกับร้านอาหารญี่ปุ่นอื่นๆ ร้านนี้ๆไม่ใส่สารเคมีใดๆในการปรุงอาหาร