category image

วัฒนธรรม

1,787 กระทู้
เทศกาลกิโมโน โทะคะมะชิ

เทศกาลกิโมโน โทะคะมะชิ

วันพุธ - 3 พฤษภาคม

เทศกาลโทะคะมะชิ กิโมโน จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี ภูมิภาคนี้มีชื่อเสียงจากผลิตภัณฑ์กิโมโน และเป็นโอกาสอันดีในการจัดแสด..

นิอิงาตะ ฟรี
สวนกุหลาบ Jardin de Bagatelle ที่ Kawazu 12

สวนกุหลาบ Jardin de Bagatelle ที่ Kawazu

Suwannee Payne

ก่อตั้งขึ้นในฐานะน้องสาวของสวน Jardin de Bagatelle ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2001

ชิสึโอกะ 3
ฤดูสีฟ้าม่วงในคามาคุระ

ฤดูสีฟ้าม่วงในคามาคุระ

Suwannee Payne

อย่าพลาดชมดอกอะจิไซ ดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรักอันยั่งยืน หรือ รักนิรนดร์ของชาวญี่ปุ่น ที่คามาคุระ เบ่งบานทุกฤดูฝน ในเดือนมิถุน..

คานากาว่า 1
มองญี่ปุ่นผ่านตุ๊กตา 1

มองญี่ปุ่นผ่านตุ๊กตา 1

Suwannee Payne

ตุ๊กตาในญี่ปุ่นไม่ได้เป็นแต่เพียงของเล่นสำหรับเด็กๆ ตุ๊กตาตัวน้อยๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ส่อให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และชีวิ..

1