category image

วัฒนธรรม

1,868 กระทู้
เทศกาล Yokote Kamakura 2025

เทศกาล Yokote Kamakura 2025

กลาง กุมภาพันธ์

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เมืองโยะโคะเตะแห่งจังหวัดอะกิตะได้แปลงโฉมมาเป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย มีสิ่งก่อสร้างที่ดูคล้ายกับอิกลู ห..

อาคิตะ
เทศกาล Otaru Yuki Akari no Michi 2025

เทศกาล Otaru Yuki Akari no Michi 2025

ต้น - กลาง กุมภาพันธ์

ชมเส้นทางสายโรแมนติคที่งานเทศกาลฤดูหนาวในโอะตะรุ

ฮอกไกโด
ย่านฮิงาชิ ชายะ

ย่านฮิงาชิ ชายะ

Watchanol Ampornpiriyakul

ย่านฮิงาชิ ชายะ(Higashi Chaya District) เป็นถนนโรงน้ำชาในสมัยยุคเอโดะ ตลอด 2 ข้างทาง จะเป็นเรือนไม้เก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ มีอาย..

อิชิคาวะ 2