Found: 273 results

พระพุทธรูปไดบุทสึ คามาคุระ

เมื่อคุณย่างเท้าเดินเข้าไปภายในเขตวัดโกะโตะกุ-อิน (Kotoku-in) ในคามาคุระ เดินเลยผ่านพุ่มไม้ไปนิดหน่อย แล้วจะถึงทางเดินหิน ภาพที่เห็นเบื้องหน้าจะสะกดสายตาทุกคนที่มาเยือนให้ยืนนิ่งดังต้องมนต์

Miidera ที่ Otsu

รูป Miidera วัดยุคเฮอังขนาดใหญ่ที่ตีนเขาระหว่างเกียวโตกับชิงะมีวิวเมือง Otsu และทะเลสาบ Biwa จากข้างบนที่สวย

วัดคามาคุระ ซุยเซน-จิในฤดูใบไม้ร่วง

นักบุญมุโสะ โซเซกิสร้างสวนหินแห่งนี้ที่วัดซุยเซน-จิในคามาคุระเพื่อไว้ใช้ฝึกปฏิบัติธรรมแบบเซน ซึ่งมีใบหน้าอันจริงจังเคร่งครัดของท่าน ตอนช่วงล่มสลายในสมัยคามาคุระ (ค.ศ. 1333) มุโสะ โซเซกิได้เปิดประตูวัดให้แก่เหล่าซามูไรผู้ได้รับบาดเจ็บกับครอบครัวเข้ามาหลบภัยสงคราม ท่านและเหล่าสาวกช่วยกันดูแลคนเหล่านั้นจนวัดกลายเป็นเหมือนสถานพยาบาล สิบปีผ่านไป ท่านได้สร้างสวนหย่อมเพิ่มในเกียวโต ที่วัดไซโฮ-จิและเทนริว-จิ

ใบไม้เปลี่ยนสีที่วัดชินเนียว-โดะ

สีสันของใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง ส้ม และเหลืองอันสดใสนั้นสวยงดงามยิ่งนัก และยิ่งงดงามทวีคูณเมื่อชมพร้อมกับสถาปัตยกรรมที่มีความงามเป็นเลิศของประเทศญญี่ปุ่น ทางเดินหิน หลังคากระเบื้อง สวนญี่ปุ่น โคมไฟหิน และเจดีย์ไม้ รวมกันเป็นความงามที่สกดให้ผู้ชมต้องมนต์ตรา..

ไปสนุกกันที่ปราสาท โอดาวะระกันเถอะ

เมืองโอดาวะระ ในจังหวัดคานางาวะ ดูจะเป็นเมืองที่เงียบเหงา เว้นแต่ปราสาทแห่งนี้ ในฤดูใบไม้ผลิจะสวยงามไปด้วยต้นซากุระและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาตลอดทั้งปี