320 กระทู้

พระพุทธรูปไดบุทสึ คามาคุระ 13

พระพุทธรูปไดบุทสึ คามาคุระ

Suwannee Payne

เมื่อคุณย่างเท้าเดินเข้าไปภายในเขตวัดโกะโตะกุ-อิน (Kotoku-in) ในคามาคุระ เดินเลยผ่านพุ่มไม้ไปนิดหน่อย แล้วจะถึงทางเดินหิน ภาพท..

คานากาว่า
ทดลองปีนภูเขาฟูจิที่ศาลเจ้าชินะกะวะ

ทดลองปีนภูเขาฟูจิที่ศาลเจ้าชินะกะวะ

โดดเด่น

การได้ปีน Fujizuka ภูเขาไฟจำลองที่ศาลเจ้าชินากาวะ ตามประวัติภูเขาไฟจำลองนี้ สร้างมาจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิด้วย ดังนั้น จึงเหมือน..

โตเกียว
ฤดูสีฟ้าม่วงในคามาคุระ

ฤดูสีฟ้าม่วงในคามาคุระ

Suwannee Payne

อย่าพลาดชมดอกอะจิไซ ดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรักอันยั่งยืน หรือ รักนิรนดร์ของชาวญี่ปุ่น ที่คามาคุระ เบ่งบานทุกฤดูฝน ในเดือนมิถุน..

คานากาว่า 1
สวย สงบเป็นธรรมชาติ..วัดโฮะเน็น-อิน 12

สวย สงบเป็นธรรมชาติ..วัดโฮะเน็น-อิน

Suwannee Payne

วัดโฮะเน็น-อิน วัดเล็กๆ ที่ไม่มีสิ่งของหรืออาคารหรูหรา งามๆ ให้ชม แต่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ห้ไปสัมผัส ความเรียบง่าย ความสงบสุข

เกียวโต