Found: 273 results
นักบุญมุโสะ โซเซกิสร้างสวนหินแห่งนี้ที่วัดซุยเซน-จิในคามาคุระเพื่อไว้ใช้ฝึกปฏิบัติธรรมแบบเซน ซึ่งมีใบหน้าอันจริงจังเคร่งครัดของท่าน ตอนช่วงล่มสลายในสมัยคามาคุระ (ค.ศ. 1333) มุโสะ โซเซกิได้เปิดประตูวัดให้แก่เหล่าซามูไรผู้ได้รับบาดเจ็บกับครอบครัวเข้ามาหลบภัยสงคราม ท่านและเหล่าสาวกช่วยกันดูแลคนเหล่านั้นจนวัดกลายเป็นเหมือนสถานพยาบาล สิบปีผ่านไป ท่านได้สร้างสวนหย่อมเพิ่มในเกียวโต ที่วัดไซโฮ-จิและเทนริว-จิ
รูป Miidera วัดยุคเฮอังขนาดใหญ่ที่ตีนเขาระหว่างเกียวโตกับชิงะมีวิวเมือง Otsu และทะเลสาบ Biwa จากข้างบนที่สวย
ศาลเจ้าอิคุตะ เป็นศาลเจ้าที่คนนิยมมาขอพรเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน เนื่องจากเสียง อิคุตะ พ้องกับ คำว่า อิคิตะ ที่แปลว่า มีชีวิต นอกจากจะเป็นที่นิยมของคนทั่วไปแล้ว เหล่านักกีฬาก็ชอบมาขอพรเพื่อให้ได้ชัยชนะในการแข่งขันด้วยเช่นกัน
เมื่อคุณย่างเท้าเดินเข้าไปภายในเขตวัดโกะโตะกุ-อิน (Kotoku-in) ในคามาคุระ เดินเลยผ่านพุ่มไม้ไปนิดหน่อย แล้วจะถึงทางเดินหิน ภาพที่เห็นเบื้องหน้าจะสะกดสายตาทุกคนที่มาเยือนให้ยืนนิ่งดังต้องมนต์
สีสันของใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง ส้ม และเหลืองอันสดใสนั้นสวยงดงามยิ่งนัก และยิ่งงดงามทวีคูณเมื่อชมพร้อมกับสถาปัตยกรรมที่มีความงามเป็นเลิศของประเทศญญี่ปุ่น ทางเดินหิน หลังคากระเบื้อง สวนญี่ปุ่น โคมไฟหิน และเจดีย์ไม้ รวมกันเป็นความงามที่สกดให้ผู้ชมต้องมนต์ตรา..
ฤา.. คำขวัญที่ว่า "NIKKO is NIPPON" จะเป็นความจริง! คำขวัญของเมืองนิกโกะที่พบอยู่แพร่หลายตามสถานีรถไฟ บนรถไฟ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง "นิกโกะคือประเทศญี่ปุ่น" คำขวัญสั้นๆ แต่ค่อนข้างแข็งแกร่งนี้ ช่างท้าทายให้ผู้คนไปพิสูจน์ความจริงให้เห็นแก่ตาตัวเอง
..เข้าถึงธรรมชาติ..สงบ..และเรียบง่าย..ในวัดเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในคามาคุระ