category image

วัฒนธรรม

9 กระทู้
เสน่ห์เมืองเก่ามาเมะดะ

เสน่ห์เมืองเก่ามาเมะดะ

NAWAPAN KAEWSAINUN

เมือง Hita ตั้งอยู่ในหุบเขา หลังเนินเขาระหว่างเมืองฟุกุโอกะและโออิตะ ด้วยที่ตั้งจังหวัดโออิตะจึงอยู่ใกล้กับเมืองฟุกุโอกะและคุม..

โออิตะ