Found: 185 results

MEET THE GUNDAM

พบโลกแห่งกันดั้ม (Gundam) ที่โอไดบะ, โตเกียว พร้อมกับสัมผัสหุ่นยนต์ไซส์ยักษ์ขนาดเท่าจริงของ Real-G หุ่นยนต์ในซีรี่ GUNDAM RX-78-2 ที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าห้าง DiverCity Tokyo Plaza ซึ่งหุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลอง 30 ปี แห่งการ์ตูนอมตะเรื่อง Gundam นั่นเอง

Osaka Museum of Housing and Living

สัมผัสบรรยากาศเมืองโอซาก้าในยุคเอโดะ พร้อมสวมชุดกิโมโนเสื้อผ้าในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ที่ Osaka Museum of Housing and Living

เมืองลับแลแห่งโอซาก้า

OPEN-AIR MUSEUM OF OLD JAPANESE FARM HOUSES (日本民家集落博物館) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ที่โอซาก้า ซึ่งรวบรวมเอาบ้านแห่งวิถีเกษตรกรรมโบราณจากทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นมารวมจัดแสดงไว้กว่า 12 หลัง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ดูงดงามราวมีชีวิตชีวา