Found: 191 results

MEET THE GUNDAM

พบโลกแห่งกันดั้ม (Gundam) ที่โอไดบะ, โตเกียว พร้อมกับสัมผัสหุ่นยนต์ไซส์ยักษ์ขนาดเท่าจริงของ Real-G หุ่นยนต์ในซีรี่ GUNDAM RX-78-2 ที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าห้าง DiverCity Tokyo Plaza ซึ่งหุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลอง 30 ปี แห่งการ์ตูนอมตะเรื่อง Gundam นั่นเอง