category image

กิจกรรม

3 กระทู้
สวนแห่งปราสาทอะกะชิดารดาษไปด้วยดอกไม้ 7

สวนแห่งปราสาทอะกะชิดารดาษไปด้วยดอกไม้

Suwannee Payne

ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองโกเบคือเมืองอะคะชิ เมืองแห่งกาลเวลาของญี่ปุ่น ที่มีชื่อเช่นนั้นก็เพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นลองจ..

เฮียวโก
สวนพฤกษศาสตร์โกเบ

สวนพฤกษศาสตร์โกเบ

Suwannee Payne

สวนพฤกษศาสตร์เทศบาลโกเบ เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาโรกโกะ (Rokko) เป็นสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ ต้นไม้ และบริเวณสำหรับผ่อนคลาย เป็นที่ห..

เฮียวโก