category image

กิจกรรม

94 กระทู้
ความสุขบนหิมะ ณ ลานสกี Furano

ความสุขบนหิมะ ณ ลานสกี Furano

Pisutsiri Kongsmut

ลานสกี Furano มีชื่อเสียงมากใน Hokkaido เพราะเคยใช้ในการแข่งขัน World cup มาแล้ว และนอกจากจะเล่นสกีและสโนว์บอร์ดแล้ว ลานสกีที่..

ฮอกไกโด 1