category image

การเดินทาง

27 กระทู้
วิธีการซื้อตั๋วรถไฟ ญี่ปุ่น

วิธีการซื้อตั๋วรถไฟ ญี่ปุ่น

Suwannee Payne

ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการเริ่มต้นการเดินทางของคุณ ยกเว้นในกรณีที่คุณมีบัตรผ่าน metro... บางครั้งจะมีชาร์ทสถานีรถไฟที่มีบริษัทรถไฟหลายบริษัทใช้) ครั้งนี้ฉันใช้รถไฟ Tokyo

โตเกียว 1
สถานี Tokyo Oji

สถานี Tokyo Oji

Pakorn Penboonmee

สถานี JR Oji(王子) อยู่ใน ขิตะ ในย่านของโตเกียว ได้ถูกจัดต้้งขึ้นเมื่อปี 1883 ในช่วงยุคเมจิ สถานที่นี่เป็นที่โด่งดังของการปลูก..

โตเกียว