category image

การเดินทาง

14 กระทู้
แนะนำ Medetai Train แห่ง Wakayama

แนะนำ Medetai Train แห่ง Wakayama

Suwannee Payne

รถไฟท่องเที่ยวสุดน่ารักจากตัวเมืองวะคะยะมะ (Wakayama) ไปสู่เมืองคะดะ (Kada) เมืองประมงเล็กๆ ริมทะเล

วากายามะ