category image

การเดินทาง

41 กระทู้
บัตรโดยสารเจอาร์พาสของญี่ปุ่น

บัตรโดยสารเจอาร์พาสของญี่ปุ่น

Nathee T

การเดินทางทั่วญี่ปุ่นที่สะดวกที่สุดคือใช้บริการของระบบรถไฟเจอาร์ ถ้าใช้ร่วมกับบัตรโดยสารจะประหยัดเงินได้มหาศาล

โตเกียว
Tokyo Train Tunes ตอน 6 - คันดะ

Tokyo Train Tunes ตอน 6 - คันดะ

Suwannee Payne

ด้วยสถานีกินซ่า สถานียุระคุโชะ และสถานีโตเกียวทางตอนใต้ และสถานีอะคิฮะบะระตั้งอยู่ทางเหนือ สถานีคันดะอาจจะเป็นเพียงสถานีเปลี่ย..

โตเกียว
สถานี Tokyo Oji

สถานี Tokyo Oji

Pakorn Penboonmee

สถานี JR Oji(王子) อยู่ใน ขิตะ ในย่านของโตเกียว ได้ถูกจัดต้้งขึ้นเมื่อปี 1883 ในช่วงยุคเมจิ สถานที่นี่เป็นที่โด่งดังของการปลูก..

โตเกียว
ที่นี่ สถานีโตเกียว 9

ที่นี่ สถานีโตเกียว

Suwannee Payne

ภาพเล่าเรื่องของสถานีที่เพิ่งได้รับการปรับปรุง สถานีโตเกียว สถานีรถไฟที่บรรจบกันของอดีตและสมัยใหม่

โตเกียว
รถไฟ Holiday Rapid View Yamanashi 9

รถไฟ Holiday Rapid View Yamanashi

Suwannee Payne

รถไฟสองชั้น Holiday Rapid View Yamanashi เป็นรถไฟที่จะนำคุณจากชินจุกุไปสู่พื้นที่ยะมะนะชิ

โตเกียว