Found: 2 results
โดดเด่น
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการเป็นมัคคุเทศก์ให้กับประธานาธิบดีจนถึงดาราภาพยนตร์ คุณโดอิ ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษและคนขับรถแท็กซี่นำเที่ยว เปิดประตูสู่ความลับแห่งเกียวโต
แต่ถ้าคุณหมดกำลังและต้องการพักขา ผมขอแนะนำให้จ้างจักรยานแท็กซี่ Cyclopoitain ปรกติจะจอดกันที่ด้านหน้าของแหล่งช้อปปิ้งอะคะ เร็นกะ (Aka Renga)