14 กระทู้

สถานีอากิฮาบาระ

สถานีอากิฮาบาระ

โดดเด่น

เมื่อได้ยินชื่ออากิฮาบาระ อาจทำให้นึกถึงเมด คาเฟ่หรือร้านขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แต่ฉันกลับประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อมาถึงสถานีร..

โตเกียว