การเดินทาง

1 กระทู้
สถานีโกเบ

สถานีโกเบ

โดดเด่น

ตัวสถานีเองก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร มี 2 ประตูตั๋วหลักคือ ทางออก Central และทางออก Vierra Kobe... ภายในสถานีทางออก Vierra Kobe นำทางไปบริเวณแหล่งช้อปปิ้งขณะที่อีกทางออกนึงนำไป

เฮียวโก

การเดินทาง Top 10