category image

การเดินทาง

3 กระทู้
สถานีทาคาซากิ

สถานีทาคาซากิ

Nathee T

สถานีรถไฟเจอาร์ทาคาซากิตะวันออกตั้งอยุ่ในจังหวะกุนมะ 100 ก.ม.ทางเหนือของโตเกียว จะทำให้คุณหลงเสน่ห์และผ่อนคลายจากการขึ้นรถไฟมา..

กุนมะ
สถานีมินากามิ 9

สถานีมินากามิ

Praween Nilrat

สถานีรถไฟมินากามิ ในจังหวัดกุมมะ ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวเขาทานิกาวะ สถานีแห่งนี้อยู่ในการบริการของรถไฟสายอางัทซึมะ เป็นสถานีที่เรี..

กุนมะ
สถานี Manza Kazawaguchi 9

สถานี Manza Kazawaguchi

Suwannee Payne

สถานีมันซะ คะซะวะกุชิ (Manza Kazawaguchi) เป็นสถานีรถไฟในความดูแลของ JR East ตั้งอยู่ที่เมืองซึตมะโกะอิ ในจังหวัดกุนมะ

กุนมะ