category image

การเดินทาง

2 กระทู้
สถานีรถไฟฮิโรซากิ ในอาโอโมริ 10

สถานีรถไฟฮิโรซากิ ในอาโอโมริ

Natcha Boonargad

สถานีรถไฟฮิโรซากิเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพิจารณาถึงจำนวนประชากรในเมืองที่มีเพียงประมาณ 180,000 คน โดยสถานีแห..

อาโอโมริ