category image

การเดินทาง

1 กระทู้
สนามบินฮาเนดะ โตเกียว

สนามบินฮาเนดะ โตเกียว

Onlada Chollavorn

ผมมั่นใจว่ามีหลายคนที่อยู่ที่โตเกียวมีความคิดมากมายเกี่ยวกับสนามบินฮาเนดะ หรือชื่อทางการว่า สนามบินระหว่างประเทศโตเกียว หรือ東..

โตเกียว 3