category image

ช็อปปิ้ง

2 กระทู้
ถนน Kokusai Dori ในนาฮา 10

ถนน Kokusai Dori ในนาฮา

Suwannee Payne

ถนนโคะคุไซ โดะริ (Kokusai Dori) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตรนี้ เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองนาฮา

โอกินาว่า