category image

ช็อปปิ้ง

1 กระทู้
การทอไหมพื้นเมืองที่ยูกิ

การทอไหมพื้นเมืองที่ยูกิ

Nathee T

ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลเนิ่นนานมาเป็นตำนาน การสืบสานงานทอผ้าไหมได้ถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น ณ เมืองยุกิ ในอิบารากิ

อิบารากิ