category image

ช็อปปิ้ง

15 กระทู้
ตามล่าหาปลาหมึกที่ตลาดนิชิกิ 13

ตามล่าหาปลาหมึกที่ตลาดนิชิกิ

Suwannee Payne

ฉันเห็นภาพปลาหมึกเสียบไม้ของตลาดนิชิกิ (nishiki) ตลาดที่มีชื่อที่สุดในเกียวโต มาหลายครั้ง หลายหน ในอินเทอร์เน็ต และหมายมั่นปั้..

เกียวโต
ตลาดปลาชินเซน 10

ตลาดปลาชินเซน

Jakkrit Ball

ตลาดปลาชินเซนป็นตลาดปลาสุดคึกคักที่มีบรยยากาศแบบติดดิน ตั้งอยู่ในอาคารออกะ เฟสติวัล ซิตี้ เดินมาจากสถานีเจอาร์ของอาโอโมริสองนาที

อาโอโมริ
ถนนซานเนนซากะ กรุงเกียวโต

ถนนซานเนนซากะ กรุงเกียวโต

Onlada Chollavorn

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็อดที่จะไปเยือนถนนซานเนนซากะไม่ได้ บรรดาบ้านเรือนและร้านค้าแบบในยุคเอโดะยังคงถูกรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี รา..

เกียวโต