region image

ชูโงะกุ ภูมิภาค

ยามางุจิ

ชูโงะคุ ภูมิภาคที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่มากนัก ด้วยเสน่ห์ความเงียบทางธรรมชาติทำให้ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่แพร่หลาย

ที่นี่ถูกแบ่งเป็นภูมิภาคย่อยเป็น 2 ส่วน โดยใช้แนวภูเขาที่ทอดผ่านทั้งบริเวณพื้นที่ ฝั่งภูเขาทิศเหนือตลอดแนวทะเลของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ตั้งของซันอิน ขณะที่ซันโย คือ ทิศใต้ของภูเขาและหันหน้าสู่เขตทะเลในเซโตะ

ซันอิน มีเนินทรายที่โด่งดังจำนวนมาก, พิพิธภัณฑ์ทราย, ปราสาทมัตสึเอะ และศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชะ ซึ่งเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เมื่อลงมายังทางใต้ ซันโยก็มีสิ่งที่น่าสนใจอันหลากหลาย ทั้งถ้ำหินปูนอากิโยะชิโดะ, สะพานไม้คินไต, วัดรูริโคจิ, มิยาจิมะ ที่มีเสาโทริขนาดใหญ่เป็นจุดเด่น, โคระคุเอ็น ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และปราสาทโอคายามะ สำหรับใครที่อยากค้นหาเส้นทางที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในญี่ปุ่น ชูโงะคุก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดี 
 

จุดหมายใน ชูโงะกุ