region image

ชูบุ ภูมิภาค

ยามานาชิ

ตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะฮอนชู ภูมิภาคชูบุทอดยาวจากฝั่งเหนือมายังฝั่งใต้ของเกาะโดยมีเส้นฝั่งทะเลขนานกับทะเลญี่ปุ่นและมหาสมุทรแปซิฟิก

ที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจให้ชมและทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมบรรยากาศเมืองอันคึกคักไปจนถึงสัมผัสความเงียบสงบแห่งขุนเขา รวมถึงสัมผัสประสบการณ์ในสถานที่สุดพิเศษที่เคยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตของประเทศญี่ปุ่น เดินชมฮิกาชิ ชายะ หมู่บ้านโรงน้ำชาสมัยยุคเอโดะในคานะซาวะ, โกคายามะ โด่งดังเรื่องการทำวาชิ และบ้านมุงหลังคามุงจากแบบดั้งเดิมที่เรียกว่ากัสโช ซูคุริ และฮาคุโคคัน เวิร์คช้อปการทำทองคำเปลว

อาณาเขตอันกว้างขวางนี้มีความหลากหลายมากมาย และประกอบไปด้วยภูมิภาคย่อย โดยที่ฝั่งเหนือเรียกว่าภูมิภาคโฮคุริคุ ฝั่งใต้เรียกว่าภูมิภาคโทไก มีชูเคียวซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าเชิงเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศญี่ปุ่น และโคะชิเนะสึที่รู้จักกันในนาม “หลังคาของญี่ปุ่น” เนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขา 

จุดหมายใน ชูบุ