ค้นหาเรื่องราวโดยSirima Punnin

ตัวกรองการ
1 กระทู้
ประภาคารฮิโนะมิซากิ ในเมืองอิซูโมะ

ประภาคารฮิโนะมิซากิ ในเมืองอิซูโมะ

Sirima Punnin

ประภาคารฮิโนะมิซากิ ในเมืองอิซูโมะ เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของจังหวัดชิมาเนะ ตึกขนาดใหญ่สีขาวตัดกับความมืดเบื้องหลัง ตั้งตระหง่านอย..

ชิมาเนะ
ปิด
ตัวกรองการ
View results (0)