รายงาน

ประภาคารฮิโนะมิซากิ ในเมืองอิซูโมะ

ประภาคารฮิโนะมิซากิ ในเมืองอิซูโมะ

ประภาคารฮิโนะมิซากิ ในเมืองอิซูโมะ เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของจังหวัดชิมาเนะ ตึกขนาดใหญ่สีขาวตัดกับความมืดเบื้องหลัง ตั้งตระหง่านอย..

ชิมาเนะ
ดูบทความทั้งหมด