ค้นหาเรื่องราวโดยSirapat Kanchanaphimon

ตัวกรองการ
1 กระทู้
เทศกาลเนบุตะ เมืองโอมินาโตะ

เทศกาลเนบุตะ เมืองโอมินาโตะ

ต้น สิงหาคม

เฉลิมฉลองในช่วงฤดูร้อนด้วยเทศกาลเนบุตะ เมืองโอมินาโตะ เป็นเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น ; พาเหรดของซามูไรและเทพเจ้าที่ปร..

อาโอโมริ
ปิด
ตัวกรองการ
View results (0)