รายงาน

เทศกาลเนบุตะ เมืองโอมินาโตะ 2024

เทศกาลเนบุตะ เมืองโอมินาโตะ 2024

ต้น สิงหาคม

เฉลิมฉลองในช่วงฤดูร้อนด้วยเทศกาลเนบุตะ เมืองโอมินาโตะ เป็นเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น ; พาเหรดของซามูไรและเทพเจ้าที่ปร..

อาโอโมริ
ดูบทความทั้งหมด